5 THINGS TO CONSIDER BEFORE POSTING ON FACEBOOK

Kahit na gaano ka na na-ngangati, nag-ngingitngit, at na-ngi-nginig at gustong gusto mo nang siraan SA FACEBOOK ang umagaw sa boyfriend or girlfriend mo: DON'T.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: