TOKHANG, K.

T– ama na aking kaibigan

O – ras na para isipin mo ang iyong

K – inabukasan

H – anggang kelan iiyak

A– ng iyong asawa, anak, mga kapatid, at magulang

N – a iniisip lang ang iyong kapakanan

G – iyang, sinasabi ko sa iyo, kaya mong labanan.

KAPATID, mahal ka ng inang bayan.

⁃ DDD

Photo Credit: Photo not from the writer but grabbed from https://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Drug_War

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: